Skip to content

Published on the 13th September 2017

Intervista ma’ Josephine

Reading Time: 3 min read

Intervista ma’ Josephine

 

F’GasanMamo Insurance ċċelebrajna l-ħidma li wettqet Josephine fil-kumpanija tagħna matul dawn l-aħħar snin.   Aħna ħassejna li qabel tirtira mix-xogħol nieħdu l-opportunitá sabiex nirringrazzjawha tal-ħidma tagħha fil-kumpanija.  

 

Josephine (magħrufa aktar bħala Ġuża) kienet impjegata rrispettata u maħbuba minn kulħadd. Tkellimna ma’ Josephine dwar iż-żmien tagħha bħala impjegata ta’ GasanMamo; il-post tax-xogħol fejn hi stess tiddeskrivih bħala l-post fejn sabet it-tieni familja tagħha.

Josephine, daqt wasalt għall-irtirar mix-xogħol.  Kemm ilek taħdem ma’ GasanMamo Insurance u liema huma l-isbaħ memorji li għandek fuq il-post tax-xogħol?

 

Ilni naħdem ma’ GasanMamo għal dawn l-aħħar 26 sena, parti kbira minn ħajti qattajtha hawnhekk u għandi ħafna memorji sbieħ fosthom dawk li  qattajt mal-kollegi tiegħi f’okkażjonijiet varji u avvenimenti organizzati matul is-snin (Boat trips, GMI day etc.)

 Issa li wasalt biex tirtira, lesta li tieqaf taħdem għal kollox?  Ser tħoss in-nuqqas tal-kollegi tiegħek?

 

 

Iva, f’dan il-mument nista’ ngħid li lesta li nieqaf naħdem għalkemm naf li qatt ma jien ħa nieqaf għalkollox għax żgur insib x’nagħmel speċjalment man-neputi tiegħi. Ser nħalli ħafna memorji sbieħ u kollegi li saru parti mill-familja tiegħi.  Għandi kollegi li ilni nafhom għal dawn l-aħħar 26 sena, ħafna minnhom għadhom jaħdmu miegħi u oħrajn sfortunatament m’għadhomx magħna, iżda għandhom post speċjali ġewwa qalbi.  

 

Meta tirtira jkollok aktar ħin tgawdi l-familja u l-ħbieb.  Qed tagħmel xi pjanijiet kif se tqatta’ dan il-ħin liberu?  

 

 

Iva ser nqatta’ ħafna aktar ħin mal-familja tiegħi u ngawdi aktar in-neputi tiegħi.  

 

 

Minbarra l-familja, x’inhu l-aktar li qed tistenna li tagħmel bil-ħeġġa meta tirtira?  Għandek xi passatempi partikolari?

 

Jien minn dejjem nħobb ħafna l-krafts u issa nista’ niddedika aktar ħin għal dan il-passatemp. Barra minn hekk nixtieq inkompli nitgħallem aktar il-kompjuter.

 

Qiegħda tippjana li se ssiefer f’pajjiżi li qatt ma żort qabel?  Jekk iva, tista’ tgħidilna liema huma?

 

 

F’dan il-mument le. Jien nħobb insiefer ħafna u ma nistax ngħid li nieqsa mis-safar.  Wieħed mill-aktar pajjiżi li nħobb huwa l-Ingilterra speċjalment Londra.   

 

 

Hemm xi ħaġa partikolari li tinkwetak issa li se ssir pensjonanta?

 

Xejn, naħseb aktar hemm vantaġġi.

 

 

X’parir tagħti liż-żgħażagħ li għadhom kif daħlu fid-dinja tax-xogħol?

 

Li jaħdmu bilgħaqal, jirrispettaw il-valuri inkluż il-valur tal-flus u fejn jistgħu jibqgħu jistudjaw waqt li jirrispettaw lil ta’ madwarhom.